Welkom bij Desede

De Stichting Eerlijk Delen is een stichting die zich inzet voor de minderbedeelden in onze samenleving. Het is van groot belang dat tegenwicht geboden wordt aan de voortdurende individualisering. Bovendien is in Nederland wel veel aandacht voor ontwikkeliingshulp, echter de minderbedeelden in ons eigen kikkerlandje worden vaak vergeten. Graag zoeken we het dan ook dichter bij huis, namelijk in de provincie Limburg en Brabant.

Voor onze stichting is het van groot belang om voldoende leden te werven. Voor het aanmeldformulier verwijzen we graag naar het hoofdstuk Lidmaatschap.

Onze aktiviteiten bestaan uit tal van zaken, waarbij we de minderbedeelden, zowel direkt als indirect ondersteunen. Het is ons streven om deze projecten in de nabije toekomst fors uit te breiden.